Do góry

Depilacja ciała

Depilacja

Usuwanie owłosienia za pomocą ciepłego wosku miodowego oraz australijskich wosków LYCON

Usuń swoje włosy wraz z cebulkami i ciesz się gładkim ciałem przez wiele tygodni.

W dzisiejszych czasach już nikt nie wyobraża sobie kobiety z owłosionymi nogami, pachami, czy wąsikiem. Moda na gładkie ciało poszła zdecydowanie dalej. W ostatnich latach można zauważyć wzrost popularności gabinetów zajmujących się depilacją z wyróżnieniem depilacji okolic intymnych: bikini brazylijskie i boyzylian.

 

Depilacja jest zabiegiem polegający na usunięciu owłosienia z dowolnego obszaru ciała.

 

W zależności od techniki wykonania zabiegu depilację dzieli się na:

 • mechaniczną (z wykorzystaniem maszynek, nitek, żyletek, wosku – miodowego, Lycon, pasty cukrowej)
 • chemiczną (kremy do depilacji)
 • szerokofalową (APL, VPL, IPL)
 • laserową (wykorzystując lasery o określonej długości fali).

W gabinecie kosmetycznym Bently Beauty specjalizujemy się w depilacji woskiem tradycyjnym – miodowym, a także twardym – Lycon. Depilujemy wszystkie obszary ciała:

 

Depilacja woskiem twarzy i głowy:

 • brwi
 • wąsik
 • pejsy
 • broda
 • szyja
 • tył głowy
 • czoło
 • uszy
 • nos
 • policzki

 

Depilacja ciała:

 • pachy
 • ręce
 • dłonie
 • klatka piersiowa
 • kark
 • plecy
 • brzuch
 • bikini
 • depilacja intymna kobiet i mężczyzn
 • pośladki
 • nogi
 • palce u stóp.

Depilacja ciepłym woskiem jest niezwykle popularnym zabiegiem kosmetycznym. Polega na usunięciu owłosienia wraz z cebulką włosa. Dzięki temu efekt zabiegu jest znacznie trwalszy i pozwala cieszyć się gładkim ciałem przez kilka tygodni. W zależności od obszaru zalecamy regularne powtarzanie zabiegu co 3-6 tygodni.

Depilacja woskiem na dużych obszarach ciała, takich jak ręce, nogi, plecy odbywa się w naszym gabinecie z użyciemwosku miodowego w rolce. Delikatniejsze obszary depilujemy woskami twardymi LYCON, które znacznie zmniejszają dyskomfort, depilacja jest skuteczniejsza i możliwa do wykonania o każdej porze roku, bez obawy związanej z podrażnieniami naskórka.

 

Jak przygotować się do depilacji woskiem?

Dzień przed zabiegiem depilacji należy wykonać dokładny peeling obszaru, który ma być poddany zabiegowi. Skóra przed zabiegiem musi być zdrowa. Wszelkie infekcje, zranienia, oparzenia i alergie mogą być powodem odmówienia przez kosmetyczkę wykonania zabiegu.

 

Jak wygląda zabieg depilacji woskiem?

Przed przystąpieniem do zabiegu kosmetyczka dokłądnie obejrzy obszar, który pragniesz wydepilować, wykluczając tym samym ewentualne przeciwwskazania. W kolejnym etapie odtłuści i zdezynfekuje skórę. Następnie na wybrany obszar zostanie naniesiony ciepły wosk. Jego temperatura jest przyjemna, także nie musisz obawiać się oparzeń. Następnie zdecydowanym ruchem usunie wosk z Twojej skóry wraz z niechanymi włoskami. Po zabiegu zostanie zastososwany specjalny preparat łagoszący podrażnienia. Teraz możesz wrócić do domu i zapomnieć o depilacji na kilka tygodni.

 

Długość włosa nadającego się do depilacji.

W przypadku depilacji twarzy i głowy długość włopsa poddanego depilacji woskiem powinna być nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku depilacji ciała, ze względu na silne cebulki włosowe wymagana jest dlugość 6-10 mm. Dłuższe włosy mogą powodować dyskomfort podczas depilacji.

 

Jestem alergikiem – czy depilacja jest dla mnie?

W naszym gabinecie pracujemy na wysokiej jakości woskach. Jeżeli obawiasz się reakcji uczuleniowej zapraszamy na wykonanie próby uczuleniowej na wybranym przez Ciebie małym obszarze ciała.

Przeciwwskazania do zabiegu depilacji woskiem:

• siniaki w miejscu, które ma być poddane depilacji
• opryszczka, egzema, jakiekolwiek aktywne infekcje i zakażenia
• skaleczenia, otarcia, rany w miejscu, które ma być poddane depilacji
• świeże blizny
• wysypka, odczyny alergiczne
• zażywanie antybiotyków w dniu depilacji
• zażywania leków takich jak: Roaccutane, Izotec, Retin A
• zabiegi laserowe wykonywane w odstępie mniejszym niż 10 dni
• zabiegi z użyciem kwasów i pochodnych retinolu w odstępie mniejszym niż 10 dni
• oparzenia skóry, oparzenia posłoneczne, skóra bezpośrednio po solarium

 

Zalecenia po zabiegu depilacji woskiem:

• unikanie kąpieli w basenach i korzystanie z sauny na 48 godzin po wykonaniu zabiegu
• unikanie kąpieli słonecznych i korzystania z solarium przez kolejnych 7 dni po zabiegu depilacji
• unikać zabiegów z użyciem kwasów, retinoidów, laserów, urządzeń typu IPL, mikrodermabrazji i
• innych zabiegów złuszczających przez minimum 72 godziny od wykonania zabiegu depilacji

 

 

Przeczytaj koniecznie:

Depilacja brayzlijska

Depilacja intymna u mężczyzn – boyzylian

Twoja pierwsza depilacja brazylijska – jak się przygotować?

Depilacja brazylijska – metody i stylizacja.

Depilation

„Hair removing by using LYCON HOT & STRIP WAX”

Nowadays no one can imagine women with hairy legs, armpits or mustache. Fashion for smooth body went further. In recent years, there has been an increase in the popularity of depilation facilities with the emphasis on intimate depilation: Brazilian bikini and boyzylian.

Depilation is a procedure that involves removing hair from any area of ​​the body.

Depending on the technique of depilation treatment is divided into:

 • Mechanical (with the use of machines, threads, razor blades, honey-wax, lycon, sugar paste)
 • Chemical (depilatory creams)
 • Broadband (APL, VPL, IPL)
 • Laser (using lasers of a certain wavelength).

In cosmetic beauty salon Bently Beauty we specialize in depilation with traditional Lycon Hot Wax & Strip Wax. We are bleaching all areas of the body:

 

FACE AND FACE DEPILATION:

 • eyebrow
 • mustache
 • sidelocks
 • beard
 • neck
 • back of the head
 • forehead
 • ears
 • nose
 • cheeks

 

BODY DEPILATION:

 • armpits
 • hands
 • hands
 • chest
 • neck
 • back
 • stomach
 • bikini
 • full intimate depilation of women and men
 • rear
 • legs
 • toes.

Hot wax waxing is an extremely popular cosmetic procedure. It involves the removal of hair along with the hair bulb. This makes the effect of the treatment much more durable and allows you to enjoy a smooth body for several weeks. Depending on the area, we recommend regular treatment every 3-6 weeks.

Waxing on large areas of the body, such as the hands, legs, back is done in our office with the use of strip wax. The delicate areas we depilate with hot wax LYCON, which significantly reduce discomfort, depilation is more effective and can be done at any time of the year, without fear of skin irritation.

 

HOW TO PREPARE FOR WAX ?

The day before the depilation procedure ​​the area to be treated should be thoroughly peeled. Skin before surgery must be healthy. Any infection, injury, burns and allergies may be the reason for the cosmetic’s refusal to make the procedure.

 

HOW THE WAXING TREATMENT LOOK LIKE?

Before the procedure, the beautician will carefully look at the area from which one you want to remove the hairs, thus excluding any contraindications. In the next step, the skin will decay and disinfect. Then a warm wax is applied to the selected area. Its temperature is pleasant, also you do not have to worry about burns. Then, with a firm motion, it will remove the wax from your skin along with the unwanted hair. A special anti-irritant preparation will be applied after the treatment. Now you can go home and forget about depilation for a few weeks.

 

THE LENGTH OF THE HAIR OF THE DEPILATION.

In the case of depilation of the face and head, the length of the epilating wax should not be less than 2 mm. In the case of body depilation, due to strong hair bulbs, a length of 6-10 mm is required. Longer hair can cause discomfort during depilation.

 

I AM A ALLERGY – IS DEPILATION IS FOR ME?

In our office we work on high quality waxes. If you are afraid of allergic reactions, we invite you to perform an allergic test on a small area of ​​your choice.

 

CONTRAINDICATIONS FOR WAX DEPOSIT TREATMENT:

• bruises in the area to be depilated
• Herpes, eczema, any active infections and infections
• cuts, abrasions, wounds in the area to be depilated
• fresh scars
• rash, allergic reactions
• Taking antibiotics on epilation
• Taking medicines like Roaccutane, Isothec, Retin A
• laser treatments performed less than 10 days apart
• treatments with acids and retinol derivatives at an interval of less than 10 days
• skin burns, sunburn, skin immediately after tanning

 

RECOMMENDATIONS AFTER WAX DEPOSIT TREATMENT:

• Avoid swimming in swimming pools and using the sauna for 48 hours after the procedure
• Avoid sunbathing and solarium use for another 7 days after depilation
• avoid treatments using acids, retinoids, lasers, IPLs, microdermabrasion and
• Other exfoliating treatments for a minimum of 72 hours after the epilation procedure

 

Are you ready? Don’t wait anymore and come too our Beauty Salon Bently – your new waxing study near Poznan – in Plewiska.

Cennik

Wąsik 20 zł
Broda 20 zł
Baki 20 zł
Brwi 20 zł
Łydki, 50 zł
Uda 60 zł
Kolana 30 zł
Całe nogi 100 zł
Pośladki wraz z odbytem od 40 zł
Brzuch 40 zł
Klatka piersiowa 50 zł
Plecy od 70 zł
Ramiona 40 zł
Przedramiona 35 zł
Pachy LYCON 40 zł
Bikini francuskie LYCON (pachwiny) 65 zł
Bikini Brazylijskie LYCON (pozostaje tylko pasek) 100 zł
Bikini Hoollywoodzkie LYCON (wraz z odbytem) 120 zł

Cennik

Pozycja cennika50 zł
Pozycja cennika50 zł
Pozycja cennika50 zł
Pozycja cennika50 zł

Inne zabiegi na Kosmetyka

[ssbp]